Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę!

Świadectwo energetyczne

Wynajmujesz mieszkanie?

Sprzedajesz bądź kupujesz nieruchomość?

Od 28 kwietnia 2023r. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest Ci potrzebne!

Świadectwo energetyczne

Wynajmujesz mieszkanie?

Sprzedajesz bądź kupujesz nieruchomość?

Od 28 kwietnia 2023r. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest Ci potrzebne!

Świadectwo energetyczne mieszkania​

DO 500m2

Czas realizacji:

3 dni roboczych

ekspresowa realizacja ( 1 dzień ) – opcjonalnie

220 zł

Świadectwo energetyczne domu

DO 500m2

Czas realizacji:

3 dni roboczych

ekspresowa realizacja ( 1 dzień ) – opcjonalnie

459 zł

Świadectwo energetyczne lokalu użytkowego​

DO 500m2

Czas realizacji:

3 dni roboczych

ekspresowa realizacja ( 1 dzień ) – opcjonalnie

649 zł

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
Krok 1.

Wypełnij formularz

Wybierz rodzaj nieruchomości i podaj informacje zgodnie z jej specyfikacją. Na ich podstawie audytor sporządzi świadectwo.

Krok 2.

Opłać zamówienie

Po zgłoszeniu formularza dokonaj płatności on-line. Płatność jest niezbędna do rozpoczęcia prac nad świadectwem.

Krok 3.

Otrzymaj świadectwo

W ciągu kilku dni od zgłoszenia zamówienia otrzymasz gotowe do wydruku oraz podpisane przez audytora świadectwo charakterystyki energetycznej.

WYCENA INDYWIDUALNA

Jeżeli posiadasz więcej nieruchomości lub nietypowy rodzaj domu ( np. wielorodzinny ), większy lokal usługowy lub budynek przemysłowy, uzyskaj wycenę wysyłając wiadomość za pomocą formularza poniżej.

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

Jesteś reprezentantem firmy deweloperskiej, wspólnoty mieszkaniowej, zarządca budynku lub chciałbyś nawiązać z nami współpracę związaną ze świadectwami energetycznymi, wyślij wiadomość za pomocą formularza poniżej.

CO GROZI ZA BRAK ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?

W przypadku braku świadectwa energetycznego, właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego może otrzymać karę pieniężną. Kary za brak świadectwa energetycznego mogą wynosić nawet 5000zł. Ponadto, w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej, właściciel może zostać zobowiązany do podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu. W przypadku podpisywania umowy u Notariusza, fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz ma obowiązek pouczyć zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

DO CZEGO SŁUŻY ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo energetyczne to dokument, który określa efektywność energetyczną danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to dokument wymagany przez prawo w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej. Dzięki niemu można określić, ile energii jest potrzebne do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń w budynku czy lokalu. Świadectwo energetyczne zawiera także informacje o ilości emitowanego dwutlenku węgla i innych substancji zanieczyszczających środowisko. Świadectwo energetyczne ma na celu pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla oraz ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. każde świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez okres 10 lat od momentu wydania lub do momentu wprowadzenia zmian termomodernizacyjnych w lokalu/nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przedstawić wynajmującemu w momencie zawierania nowej umowy najmu.

W Polsce świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynków lub lokali mieszkalnych. Jest to wymóg wynikający z przepisów prawa, które nakładają na sprzedającego lub wynajmującego obiekt obowiązek dostarczenia świadectwa energetycznego nowemu właścicielowi lub najemcy. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. 

Ponadto, Inwestor nowopowstającego budynku jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 , budynki nieogrzewane czy użytkowane mniej niż 4 miesiące w roku. 

Od kwietnia 2023 rokutylko osoby wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych budynków mogą wystawiać świadectwo energetyczne. Osoby chcące zostać zarejestrowane muszą spełnić szereg warunków formalnych, takich jak posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazań oraz ukończenie jednego z wymienionych w ustawie kierunków studiów.

Do rejestru mogą być wpisane osoby posiadające uprawnienia budowlane określone w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a także osoby, które nabyły prawo do sporządzania świadectw lub do kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji w innym kraju UE lub w państwach EFTA i świadczą usługi transgraniczne.

Dane audytorów udostępniamy na prośbę klienta. Napisz do nas a uzyskasz wszelkie informacje.

Odpowiedź brzmi TAK, o ile posiadamy pełną dokumentację techniczną lokalu. Wystarczy wtedy przesłać projekt budowlany, techniczny lub audyt energetyczny, za pomocą nasze skróconego formularza, dołączyć zdjęcie lokalu z zewnątrz i poczekać na gotowe Świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli nie posiadamy pełnej dokumentacji, przed złożeniem zamówienia, musimy zbierać wszystkie potrzebne dane, które są niezbędne do prawidłowego i rzetelnego obliczania parametrów cieplnych mieszkania.

Tak, są to nazwy tego samego dokumentu, którego prawidłowa pełna nazwa to Świadectwo charakterystyki energetycznej, na które mówi się również certyfikat energetyczny, paszport energetyczny lub świadectwo energetyczne. Wszystkie te pojęcia odnoszą się do dokumentu określającego zużycie energii w budynku mieszkalnym lub użytkowym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który przedstawia charakterystykę energetyczną budynku. Określa ono, ile energii zużywa budynek w ciągu roku, ile kosztuje to zużycie oraz jakie są emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Źródłami energii, które są brane pod uwagę przy wydawaniu certyfikatu, są między innymi prąd, gaz, olej opałowy oraz węgiel.

28 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Dotychczasowe przepisy wymagały sporządzenia świadectwa energetycznego tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, jednakże rzadko były one wykonywane i przekazywane. Według nowych przepisów, nabywca lub najemca nieruchomości nie może zrezygnować z prawa do otrzymania świadectwa energetycznego, a właściciel lub zarządca nieruchomości oraz osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie zobowiązana do przekazania dokumentu przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub umowy najmu. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku grozi kara grzywny do 5000 zł, a fakt przekazania dokumentu musi zostać odnotowany w akcie notarialnym.

--- Najczęściej zadawane pytania

Najczęsciej zadawane pytania swiadectwa charakterystyki energetycznej