Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę!

CO GROZI ZA BRAK ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?

Jeśli właściciel budynku lub mieszkania nie posiada świadectwa energetycznego, grozi mu sankcja finansowa. Grzywna za nieposiadanie tego dokumentu może osiągnąć wartość do 5000 zł. Dodatkowo, jeżeli zostanie wykryte, że budynek nie spełnia kryteriów efektywności energetycznej, właściciel może być zmuszony do wdrożenia działań, które mają na celu poprawę tej efektywności. W sytuacji, gdy umowa jest zawierana w obecności notariusza, przekazanie świadectwa zostanie odnotowane w akcie notarialnym. Jeśli jednak świadectwo nie zostanie przekazane, notariusz ma obowiązek poinformować osobę, która powinna je przekazać, o możliwości nałożenia kary finansowej za niezrealizowanie tego wymogu.

swiadectwo-energetyczne-kup-online

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Od 28 kwietnia 2023r. weszła w życie nowelizacja dotychczasowej ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotycząca charakterystyki energetycznej budynków.

W Polsce świadectwo energetyczne, nazywane również certyfikatem energetycznym lub charakterystyką energetyczną, jest dokumentem, który informuje o efektywności energetycznej budynku lub jego części. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy różnych podmiotów w zależności zaistniałej od sytuacji.

Aktualizacja przepisów prawa wprowadza rozszerzenie istniejących zasad i rozszerza o wiele nowych wymagań, które dotyczą posiadaczy nieruchomości. Te modyfikacje będą miały szczególne znaczenie dla osób, które są właścicielami mieszkań oraz obiektów, które są przeznaczone do wynajmu lub sprzedaży.

Sprzedaż lub wynajem nieruchomości

Sprzedaż lub wynajem nieruchomości: Właściciel budynku lub mieszkania ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego w momencie, gdy chce sprzedać lub wynająć nieruchomość. Certyfikat ten powinien być przedstawiony potencjalnemu nabywcy lub najemcy przed zawarciem umowy.

Budynki użyteczności publicznej

Dla budynków użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 250 m², w których mają swoją siedzibę władze publiczne i które są często odwiedzane przez publiczność, obowiązkowe jest posiadanie i wywieszenie w widocznym miejscu świadectwa energetycznego.

Nowo wybudowane budynki

Po zakończeniu budowy nowego budynku, deweloper lub inwestor ma obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego.

Modernizacja energetyczna

W przypadku przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku, która wpływa na jego parametry energetyczne, należy również sporządzić nowe świadectwo energetyczne.

W jakiej sytuacji potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kogo dotyczy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego