Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę!

Świadectwo energetyczne lokalu użytkowego

Świadectwo energetyczne lokalu użytkowego jest dokumentem, który podobnie jak świadectwo energetyczne dla mieszkań czy domów jednorodzinnych, informuje o charakterystyce energetycznej danego lokalu. Zawiera jednak pewne specyficzne informacje, które są istotne dla lokali użytkowych. Oto, jakie elementy zazwyczaj zawiera świadectwo energetyczne lokalu użytkowego:

  1. Informacje o Lokalu: Na świadectwie znajdują się podstawowe informacje o lokalu użytkowym, takie jak adres, powierzchnia, typ budynku, w którym się znajduje, oraz przeznaczenie lokalu (np. biuro, sklep, magazyn).
  2. Ocena Efektywności Energetycznej: Dokument zawiera ocenę efektywności energetycznej lokalu, zazwyczaj wyrażoną w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą efektywność, a G najniższą.
  3. Zużycie Energii i Koszty: W świadectwie energetycznym lokalu użytkowego przedstawiane jest przewidywane zużycie energii oraz prognozowane koszty związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i podgrzewaniem wody. W lokalach użytkowych te wartości mogą być bardziej zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności.
  4. Rekomendacje: Dokument może zawierać rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej lokalu. W przypadku lokali użytkowych, mogą to być bardziej skomplikowane i różnorodne działania niż w przypadku mieszkań.
  5. Instalacje Techniczne: Świadectwo energetyczne lokalu użytkowego często zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji technicznych obecnych w lokalu, takich jak systemy klimatyzacji, wentylacji czy ogrzewania, ponieważ mają one duży wpływ na zużycie energii w tego typu obiektach.
  6. Ważność Dokumentu: Podobnie jak w przypadku świadectw energetycznych dla mieszkań, świadectwo energetyczne lokalu użytkowego jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia.
  7. Obowiązek Posiadania: Właściciele lokali użytkowych mają obowiązek posiadać świadectwo energetyczne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne powinno być sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, taką jak audytor energetyczny.

649.00 z VAT